සදහම් සාකච්ජා

         දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැඟවගොස් පැවත යළි මතු වන ආර්ය දහමෙහි වැදගත්ම සහ මූලික කරුණු පාදක කොට ගනිමින් ශ්‍රාවකයින්ගේ ඉල්ලීම් පරිදි ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සදහම් සාකච්ජා පවත්වනු ලැබේ. මේ උතුම් වූ ආර්ය ධර්මය, වඩ වඩාත් මහජනතාව වෙතට පත් කිරීම තුළින් ඔවුනට නිවන් මග පෙන්වා දීම මෙම ක්‍රියා දාමයේ මූලික අරමුණයි. විශේෂයෙන්ම වහරක අරිය චිත්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයට ළඟාවීමට අපහසු දහම් ගවේෂකයන්ගේ පහසුව උදෙසා, පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම විග්‍රහයන් පිළිබඳව දැනුම ඇති ගිහි පිරිසක් විසින් මෙම සාකච්ජා මෙහෙයවනු ලබති. තම ප්‍රදේශයේ මෙවන් සදහම් සාකච්ජා සංවිධානය කිරීම තුළින් උතුම් වූ ධර්ම දානයට කැමති පින්වතුන් වෙතොත් ඒ පිළිබඳව අඩවි කළමණාකරු වෙත දන්වා එවන්න.

පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ  මෙම සාකච්ජා සඳහා සහභාගී නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

          මීට අමතරව දහම් මග යන පිරිසෙහි අභිවෘද්ධිය අරමුණු කොට, කාලසටහනකට අනුවද විහාරස්ථානය තුළ සදහම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි. පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ එම කාල වේලාවන්හිදී හමුවිය හැකිය. වැඩසටහන් පවත්වන වේලාවන් වැඩසටහන් සම්බන්ධය තුළින්දැන ගත හැක.

පහත දැක්වෙන ස්ථානයන් හා වේලාවන් වෙනස් කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින්, කරුණාකර නියමිත දිනයට පෙරදින නැවත තොරතුරු ස්ථීරකොට ගන්න.

        

දිනය ස්ථානය වේලාව තොරතුරැ මෙහෙයවීම